თქვენი მომავლის ნერგები

თუ გაქვს საკუთარი, ან გრძელვადიანი იჯარით აღებული, მიწის ნაკვეთი, მიიღე 100% დაფინანსება სახელმწიფო პროექტ „დანერგე მომავალი“-სგან, გააშენე 0.15 – 0.5 ჰა ლურჯი მოცვის ბაღები ჩვენს მიერ მრავალწლიანი გამოცდილებით მოყვანილი ნერგებით.

კომპანია ასევე ახორციელებს 0,5 ჰა-ზე მეტ ბენეფიციართა მომსახურებას რომელთა სახელნწიფო დაფინანსება ხდება 70/30 % პროპორციით

არ გამოტოვო შანსი გახდე წარმატებული ფერმერი!

რას გთავაზობთ:

  • 15-20 სმ 1-2 წლის სერტიფიცირებული ლურჯი მოცვის ნერეგებს
  • საერთაშორისო ბაზრებზე მაღალი მოთხოვნის მქონე ლურჯი მოცვის შემდეგ ჯიშებს: ბლუკროპი, ბლუგოლდი, ელიზაბეთი, ბონუსი, ჩანდლერი, სანრაიზი, სპარტანი, ტორო, დიუკი, ბრიგიტა ბლუ, პატრიოტი, ბერკლი და ერლი ბლუ ასევე ლეგასი, მისტი და ონილი
  • სრულ პასუხისმგებლობას და გარანტიას თითოეულ ნერგზე, იმ შემთხვევაში თუ ფერმერი დაიცავს ჩვენს მიერ გაწეულ რეკომენდაციებს
  • აგრო მხარდაჭერას
  • აგრო კონსულტაციებს
  • ნაკვეთის პროექტირებას
  • ნიადგზე მჟავიანობის დარეგულირებას
  • სამულჩე ფირებს, სარწყავი სისტემების მასალებს და სხვა.

რაც მთავარია, ჩვენ დაგეხმარებით მოსავლის რეალიზაციაში!

უფლებები და ლიცენზიები

ვანრიკ აგრო ჯგუფში შემავალი კომპანია ვანრიკ გრინ ენერჯი წარმოადგენს ზემოდ ხსენებულ ლურჯი მოცვის 13 სახეობების სელექციონერს და განსაკუთრებული საავტორო უფლებების მფლობელს, ყველა მე-3 პირი, რომელიც ნებართვის გარეშე მოახდენს ამ ჯიშების იმპორტს-ექსპორტს, კლონირებას ან/და რეალიზაციას, წარმოადგენს კონტრაფაქტული პროდუქტის მფლობელს და დაექვემდებარება სანქციებს საქართველოს კანონის საავტორო უფლებების შესახებ -ს შესაბამისად!

აგრო კონსულტაციის ცხელი ხაზი: +995 577 26 44 62/577 25 28 60