ტვირთის მიტანის და გადახდის ფორმები

ტვირთის მიტანის და გადახდის ფორმები

ჩვენს ინტერნეტ- მაღაზიაში შსაძლებელია გადახდის 3 ფორმის განხორციელება

ა) გადახდა VISA და MASRECARD-ის ელექტრონულუი ბარათებით.

ბ) ყიდვა განვადებით. ინტერნეტ-მაღაზია აგზავნის ტვირთს ბანკის მიერ დამტკიცებული კრედიტის შემდეგ.

საქონლის მიწოდება მყიდველის მიერ მითითებულ მისამართზე განხორციელდება განვადების  გაფორმებიდან 1-2 სამუშაო დღის განმავლობაში.

კომპანია-გადამზიდია „ნოვა ფოსტა – საქართველო“.  გადაზიდვის ტარიფებს შეგიძლიათ გაეცნოთ საიტზე:  http://www.novaposhta.ge/calculator/

გადაზიდვის მომსახურების საფასური შეგიძლიათ გადაიხადოთ საქონლის მიღებისას.

 

 

 

Methods of payment and delivery

Our online-shop offers 2 methods of payment:

  1. a) Payment by VISA or MASTERCARD;
  2. b) Purchase of goods in installments. Online-shop sends the goods after confirmation of the bank customer lending opportunities only.

The goods are delivered to the address specified by the buyer within 1-2 business days after payment or installment execution.

The shipping company is “Nova Poshta-Georgia”. Delivery cost can be found here: http://www.novaposhta.ge/calculator/

Delivery services can be paid upon receipt of goods.

 

 

 

Способы оплаты и доставки

В нашем Интернет-магазине возможны 2 способа оплаты:

  1. a) Оплата с помощью электронной карты VISA или MASTERCARD;
  2. b) Покупка товара в рассрочку. Интернет-магазин отправляет товар только после подтверждения банком возможности кредитования покупателя.

Доставка товара осуществляется по адресу, указанному  покупателем, в течение 1-2 рабочих дней с момента оплаты или оформления рассрочки.

Компанией-перевозчиком является  «Нова Пошта –Грузия». С тарифами на перевозку Вы можете ознакомиться здесь:   http://www.novaposhta.ge/calculator/

Услуги доставки можно оплатить при получении товара.