საბაჟო საწყობი

ჩვენი კომპანიის საბაჟო საწყობი მდებარეობს ქ. ბათუმში, რომელსაც უკავია 2500 კვ.მ. დახურული ტიპის შენობა და ღია ტერიტრია, რომელიც შეადგენს 3500 კვ.მ.  აღნიშნული საბაჯო საწყობის ტერიტორია განეკუთვნება საქართველოს საბაჟოს კონტროლის ზონას, სადაც შესაძლებელია სტანდარტული და არასტანდარტული ტვირთის შენახვა. ვამუშავებთ და ვინახავთ სპეციფიკურ ტვირთს (ზომა-წონიდან გამომდინარე).  მომხმარებლისათვის დასაწყობებულ ტვირთთან დაკავშირებული ინფორმაციის მიწოდებას ხდება 24-საათის განმავლობაში. ვმუშაობთ სადღეღამისო რეჟიმში,  მომხმარებელს ვთავაზობთ სრულ საინფორმაციო მომსახურებას.

ყველა  შემომავალი ტვირთი მოწმდება.

საბაჟო საწყობში  ხდება შემდეგი ტვირთების დასაწყობება: საექსპორტო/საიმპორტო და სატრანზიტო .


[wpdm_package id=’707′]