პროდუქცია

VANRIK-SMART აეროპონური დანადგარი

1,153.00 USD Inc. VAT

[wpdm_package id='774']

აეროპონური მოწყობილობა VANRIK-SMART მუშაობს ავტონომურ რეჟიმში, არ საჭიროებს მომსახურე პერსონალის მუდმივ მონაწილეობას. ტემპერატურის სენსორების წყალობით, ელექტროგამტარი სენსორი და ნარევის pH, ასევე ჰაერის ტემპერატურა და მცენარეთა განათება, მინდინარეობს აეროპოლური ინსტალაციის მუშაობის ყველა პარამეტრის მუდმივი მონიტორინგი. იმ შემთხვევაში თუ საზომი პარამეტრები სცდება ნორმის ფარგლებს,  SMART –კონტროლერი ატყობინებს მომსახურე პერსონალს კორექტირების აუცილებლობის შესახებ. ნარევის პარამეტრების და გარემო პირობების მონიტორინგი საშუალებას იძლევა მივაღწიოთ  მოსავლის მაქსიმალურ ხარისხობრივ და რაოდენობრივ პარამეტრებებს.

 

Description

აეროპონური სათბურის ფუნქიცონალური სქემა

აღჭურვილობის კომპლექსი შედგება შემდეგი შემადგენელი ნაწილებისგან:

  1. SMART – კონტროლერი, მართავს ერთ ან რამდენიმე აეროპონულ მოწყობილობას. SMART კონტროლერს შეიძლება მიუერთდეს ბატარეა ან სხვა უწყვეტი კვების წყარო. Ethernet მეშვეობით SMART კონტროლერს აქვს მისაწვდომობა ინტერნეტთან;
  2. ერთი ან რამდენიმე აეროპონური მოწყობილობა VANRIK-SMART;

 

3. კვების და მართვის სალტეები იყენებენ  RS-485 პროტოკოლს აეროპონული მოყობილობების სენსორებით.

Reviews

Select your currency
USD ამერიკული დოლარი